Олексій Солдаткін

СОЛДАТКІН
Олексій Петрович

українська версія
english version

Дата народження: 25 лютого 1955 року. Освіта: вища, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1978. Вчений ступінь: доктор біологічних наук (1999). Вчене звання: професор (2004). Основне місце роботи: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Посада: Завідувач лабораторією біомолекулярної електроніки. Звання та нагороди: член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті молекулярної біології НАН України, член Робочої групи Комплексної Програми НАН України "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій, вчений секретар Науково-технічної ради Державної науково-технічної програми (Міністерство освіти і науки України) за напрямком 3.5 "Генні та аналітичні біотехнології". Державна премія Української РСР у галузі науки та техніки, 1986 рік. Персональна нагорода фонду Сороса, 1998 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2003 рік. Кількість наукових публікацій: більше 150.

Наукові напрямки:

Наукові інтереси сконцентровані головним чином в галузі прикладних досліджень, які спрямовані на розвиток теоретичних та технологічних засад створення нових аналітичних систем - біосенсорів на основі електрохімічних та оптичних перетворювачів та біоселективних елементів (іммобілізованих ферментів, клітин мікроорганізмів та компонентів імунохімічної реакції). Найбільш вагомі результати отримано при створенні ферментних сенсорів для потреб медицини, екологічного моніторингу, біотехнології та харчової промисловості. З цього напрямку за останні 15 років отримано більш ніж 15 міжнародних та вітчизняних грантів та налагоджено широке співробітництво з французькими, німецькими, англійськими та іспанськими лабораторіями зі світовим визнанням.

Міжнародні гранти:

 • 1996-1997 - Керівник NATO Linkage Grant ENVIR.LG 950913;
 • 1998-2000 - Керівник NATO Linkage Grant ENVIR.LG 97 2305;
 • 2001-2003 - Керівник NATO Collaborative Linkage Grant LST.CLG 977826;
 • 1998-2000 - Керівник ІНТАС гранту 96 1971;
 • 2001-2004 - Керівник ІНТАС гранту 00-751;
 • 2003-2005 - Керівник NATO Collaborative Linkage Grant LST.CLG 980008;
 • 2004-2005 - Керівник білатерального гранту Програми CNRS-НАН України EXKDO91281.

  Робочий телефон: (044) 5264397. Домашній телефон: (044) 4182255. Факс: (044) 5260759. E-mail: a_soldatkin@imbg.org.ua.

  Список основних публікацій:

  1. Soldatkin A.P., Volotovsky V., El'skaya A.V., Jaffrezic-Renault N, Martelet C. (2000) Improvement of urease based biosensor characteristics using additional layers of charged polymers // Analytica Chimica Acta, V.403, P. 25-29.
  2. Korpan Y.I., Gonchar M.V., Sibirny A.A., Martelet C., El'skaya A.V., Gibson T., Soldatkin A.P. (2000) Development of highly selective and stable potentiometric sensors for formaldehyde determination // Biosensors & Bioelectronics, V. 15, P. 77-83.
  3. Dzyadevich S.V., Arkhipova V.N., Korpan Y.I., Soldatkin A.P. Jaffrezic-Renault N Martelet C. (2001) Conductometric formaldehyde sensitive biosensor with specifically adapted analytical characteristics // Analytica Chimica Acta,.- V. 445, P. 47-55.
  4. Dzyadevich S.V., Arkhipova V.N., El'skaya A.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N, Soldatkin A.P. (2001) Conductometric enzyme biosensors for substrates or inhibitors analysis // Current Topics in Analytical Chemistry, V. 2, P. 179-186.
  5. Arkhipova V.N., Dzyadevich S.V., Soldatkin A.P., El'skaya A.V., Jaffrezic-Renault N Jaffrezic H. Martelet C. (2001) Multibiosensor based on enzyme inhibition analysis for determination of different toxic substances // Talanta, V. 55, P. 919-927.
  6. Martelet C., Jaffrezic-Renault N., Soldatkin A.P., Korpan Y.I., El'skaya A.V., Dzyadevych S.V. Procedure electro-enzymatique par inhibition pour la detection de glycoalkaloides steroidiques, French Patent 0107276, June 01, 2001 extended to PCT/FR02/01838, June 3, 2002.
  7. Korpan Y.I., Volotovsky V.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N., Nazarenko E.A., El'skaya A.V., Soldatkin A.P. (2002) A novel enzyme biosensor for steroidal glycoalkaloids detection based on pH-sensitive field-effect transistors // Bioelectrochemistry, V. 55, P. 9-11.
  8. Dzyadevich S.V., Soldatkin A.P., Chovelon J.-M. (2002) Assessment of the toxicity of methyl parathion and its photodegradation products in water samples using conductometric enzyme biosensors // Anal. Chim. Acta, V. 459, P. 33-41.
  9. S.V.Dzyadevich, T.Mai Anh, A.P.Soldatkin, N.Duc Chien, N.Jaffrezic-Renault, J.-M.Chovelon (2002) Development of enzyme biosensor based on pH-sensitive field-effect transistor for detection of phenolic compounds // Bioelectrochemistry, V. 55, #1-2.- P.79-82.
  10. Soldatkin A.P., Montoriol J., Sant W., Martelet C., Jaffrezic-Renault N. (2002) Creatinine sensitive biosensor based on ISFETs and creatinine deiminase immobilised in BSA membrane // Talanta, V. 58, P. 351-357.
  11. A.Zhang, Y.Hou, N.Jaffrezic-Renault, J.Wan, A.Soldatkin, J.-M.Chovelon (2002) Mixed urease/amphiphile LB films and their application for biosensor development // Bioelectrochemistry, V. 56, P.157-158.
  12. Arkhipova V.N., Dzyadevich S.V., Soldatkin A.P., El'skaya A.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N. (2003) Development and optimisation of biosensor based on pH-sensitive field effect transistors and cholinesterases for sensitive detection of solanaceous glycoalkaloids // Biosensors & Bioelectronics, V. 18, P. 1047-1053.
  13. J.V. de Melo, A.P. Soldatkin, C. Martelet, N. Jaffrezic-Renault, S. Cosnier (2003) Use of competitive inhibition for driving sensitivity and dynamic range of urea ENFETS // Biosensors & Bioelectronics, V. 18, P. 345-351.
  14. N. Jaffrezic-Renault, A. Soldatkin, C. Martelet, P. Temple-Boyer, W. Sant, M.L. Pourciel, P. Montoriol, A. Montiel-Costes (2003) Tailoring enzymatic membranes for ENFETs for dialysis monitoring // The 12th International Conference on solid state Sensors, Actuators and Microsystems, Boston, June 8-12, 2003, 3E6.P, P. 1188-1191.
  15. A.P. Soldatkin, Montoriol J., Sant W., C. Martelet, N. Jaffrezic-Renault (2003) A novel urea biosensor with extended dynamic range based on recombinant urease and ISFETs // Biosensors & Bioelectronics, V. 19, P. 131-135.
  16. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault (2004) Enzyme biosensor for tomatine detection in tomatoes // Analytical Letters, V. 37, No 8, P. 1611-1624.
  17. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, Y.I.Korpan, A.V.El'skaya, J.-M.Gravoueille, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault (2004) Application of enzyme field effect transistors for fast detection of total glycoalkaloids content in potatoes // Sensors and Actuators B, V.103, P. 416-422.
  18. O.A.Biloivan, S.V.Dzyadevych, O.A.Boubriak, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya Development of enzyme biosensor based on ISFETs for quantitative analysis of serine proteinases // Electroanalysis, V. 16, #22, P.1883-1889.
  19. F. Aouni, R. Mlika, C. Martelet, H. Ben Ouada , N. Jaffrezic-Renault, A.P. Soldatkin (2004) Modelisation of the potentiometric response of ENFETs based on enzymatic multilayer membranes // Electroanalysis, V. 16, #22, P.1907-1911.
  20. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, J.-M. Chovelon, A.V.El'skaya, A.P.Soldatkin (2004) Potentiometric biosensors based on ISFETs and immobilised cholinesterases // Electroanalysis, V. 16, #22, P.1873-1882.
  21. Л.В.Шкотова, А.П.Солдаткин, С.В.Дзядевич (2004) Адаптация амперометрического ферментного биосенсора для анализа глюкозы в винах // Укр. Біохім. Журн., Т. 76, N3, С. 114121.
  22. A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.V.El'skaya, J.-M.Gravoueille, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet (2005) Analysis of the potato glycoalkaloids by using of enzyme biosensor based on pH-ISFETs // Talanta, V. 66, P. 28-33.
  23. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, J.-M. Chovelon, C.Georgiou, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault (2005) Early-warning electrochemical biosensor system for the environmental monitoring based on enzyme inhibition effect // Sensors and Actuators B 105, P. 81-87.
  24. O.N.Schuvailo, S.V.Dzyadevych, A.V.El'skaya, S.Gautier-Sauvigne, E.Csoregi, R.Cespuglio, A.P.Soldatkin, Carbon-fibre-based microbiosensors for in vivo measurements of acetylcholine and choline // Biosensors & Bioelectronics, www.sciencedirect.com on line avalable.

  Created 11 Jun 2005 by George Pavlenko
  = Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

  Extra Web Top